Praktiskt

Inskolning

Inskolning sker vanligtvis i augusti eller i början av september efter samråd med rektor och berörda familjer. VT har vi oftast inskolning av syskon med förturer.

Mat och måltider

I Kattugglans kök har vi en duktig kokerska som lagar all mat. Doften av nybakat bröd brukar hänga tung över Kattugglan. Barnen får hjälpa till med att duka och duka av det egna bordet. Nya riktlinjer för livsmedels-hanteringen gör dock att barnens köksarbete är begränsat.

Öppethållande samt stängning under lov, större helger och planering

Kattugglan har öppet mellan 07.00-17.30, vardagar. Under sommaren håller Kattugglan stängt fyra veckor.

 

Personalen har en planeringsdag inför varje termin samt en utvärderingsdag i slutet av varje termin. I möjligaste mån hålls dessa vid samma tillfälle som Tegelviken. Under planerings- och utvärderingsdagarna är verksamheten stängd. Två klämdagar per år håller verksamheten stängt.

Månadsavgift

Maxtaxa.