Kattugglan

Personalen, förskollärare och barnskötare, ansvarar för den pedagogiska verksamheten och arbetar utifrån en gemensam värdegrund som baseras på Läroplan för förskolan Lpfö 18,

Trygghet, samhörighet och glädje

Att stimulera varje barn i sin personliga utveckling är pedagogernas uppgift. Respekt och hänsyn till varandra är delar av den sociala träningen. Massage/beröring är en välkommen aktivitet och en stund till avkoppling för barnen.

Nära till skog och djur

Vi är ute varje dag, förmiddag och eftermiddag i alla väder. Med skogen inpå husknuten så ligger årstidernas växlingar väldigt nära. Vi delar oftast barngruppen i smågrupper för att alla barn ska bli sedda och få chans till nära vuxenkontakt. Verksamheten formas terminsvis, med olika tema-arbeten. Utflykter är en del av förskolevistelsen. Vi går till skogen, åker tåg till Parken Zoo eller går till KSK. Andra aktiviteter som sång, musik, dans och rörelse ingår också i verksamheten.

Snabbfakta

  • Öppettider: 07.00-17.30, vardagar
  • Antal barn: 18 barn HT och 19 barn VT. Vi tar hänsyn till syskon och erbjuder syskonförtur.
  • Antal anställda: 2 barnskötare, 1 förskollärare/rektor, 1 kokerska med städ.
  • Huset: Vi har vår verksamhet i ett fristående hus i ett villaområde på  Laxvägen 2 i Kvicksund.
  • Utemiljön: På vår gård finns gungor, sandlåda, lekstuga, rutschkana, pulkabacke, odlingar, bärbuskar, och äppelträd. Vi har även närhet till skogen. Vi arbetar med återvinning och barnen hjälper till med komposteringen.
  • Månadsavgift: Maxtaxa.
  • Historik: Kattugglan startades 1989 som föräldrakooperativ. Personalen var med och utformade huset. 2013 blev förskolan i ny regi AB Kattugglan.