Barnen och den dagliga verksamheten

Kattugglans barngrupp består av 18-19 barn i åldrarna 1-6 år. Personalgruppen innefattar 1 förskollärare/förskolechef, 2 barnskötare och 1 kokerska.

En dag på Kattugglan

En vanlig dag kan se ut så här:

 

7.00  Kattugglan öppnar för dagen!

7.40-8.15  Frukost (ingen lämning under den tiden).

9.10-9.40  Pedagogisk samling och fruktstund.

9.40-11.15  Utelek och gruppverksamhet ute eller inne.

11.30  Lunch

12.30  Avslappning; lyssna på saga, musik eller få massage.  
            Barn som sover bäddas ner i vagnar utomhus.

13.00  Inneaktivitet för vakna barnen.Ex rita, pärla, sy eller bygga    
            med plusplus.

14.15  Mellanmål, ute och/eller inne vid borden.

14.45  Utelek.

17.30  Kattugglan stänger och laddar för en ny härlig dag!

 

Barn till föräldralediga eller arbetslösa har möjlighet att vara på Kattugglan måndag-torsdag mellan kl. 8.45-13.45. Fredag lediga.

En vecka på Kattugglan

Aktiviteter som återkommer varje vecka är gruppverksamhet som bedrivs inne eller ute, med praktisk, estetisk eller fysisk inriktning. Våra grupper är numera Vitsippor, Tulpaner, Blåklockor och Tussilago där barnen är indelade efter ålder och mognad. Denna termin fick vi ingen tid för rörelselek vid Tegelvikens gympasal. För att träna rörelse och koordinations-träning har vi "mini-röris" på förskolans gård där alla barnen kan vara delaktiga. Temaarbeten och skogsdagar är andra aktiviteter som åter-kommer regelbundet.

Vi ger utrymme för barnens egna fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inne som ute. Daglig utomhusvistelse ger möjlighet till lek och andra aktiviteter både på vår fina gård samt i naturmiljö. Lek är viktigt för barnens utveckling och lärande. Därför leker vi mest hela tiden!

En termin på Kattugglan

Personalen gör vid planeringsdagen en grovplanering för terminen.Planeringen beskrivs sedan vid ett föräldramöte. Varje termin har ett tema som kommer att speglas i litteratur, skapande, berättelser, kommunikation, sånger m.m. både i samlingar och i mindre grupper. Barnens intressen och inflytande speglar verksamheten.        Utvärdering har vi i slutet av terminen och där reflekterar vi över hur arbetet fungerat.

 

Under ht/vt 2013/-14 har vi arbetat med "vardagsteknik". I arbetet har vi gjort utflykter till Faktotum där vi fått inspiration. Tekniker har prövats av barnen både i bygge och experiment.  Spännande!

Det här jobbar vi för på Kattugglan

 • Trygga barn i en trygg miljö
 • Välfungerande grupp
 • Att stärka varje barn i sitt jag
 • Alla barn ska behandlas jämställt och som individer
 • Väcka intressen och ge kunskap på lagom nivå
 • Stimulerar och utmana barnens utveckling och lärande

 • Lägga grunden för ett livslångt lärande
 • Visa respekt för andra, människor som djur
 • Omsorg om vår närmiljö
 • Demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar
 • En portfolio finnas för varje barn och kompletteras kontinuerligt
 •