Kattugglan

Personalen, förskollärare och barnskötare, ansvarar för den pedagogiska verksamheten och arbetar utifrån en gemensam värdegrund som baseras på Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010.

Trygghet, samhörighet och glädje

Att stimulera varje barn i sin personliga utveckling är pedagogernas uppgift. Respekt och hänsyn till varandra är delar av den sociala träningen. Massage/beröring är en välkommen aktivitet och en stund till avkoppling för barnen.

Nära till skog och djur

Vi är ute varje dag, förmiddag och eftermiddag i alla väder. Med skogen inpå husknuten så ligger årstidernas växlingar väldigt nära. Vi delar oftast barngruppen i smågrupper för att alla barn ska bli sedda och få chans till nära vuxenkontakt. Verksamheten formas terminsvis, med olika tema-arbeten. Utflykter är en del av förskolevistelsen med ryggsäcken till skogen, Parken Zoo eller till biblioteket. Andra aktiviteter som sång, musik, dans och rörelse ingår också i verksamheten.

Snabbfakta

  • Öppettider: 07.00-17.30, vardagar
  • Antal barn: 18 barn HT och 19 barn VT
  • Antal anställda: 2 barnskötare, 1 förskollärare/föreskolechef, 1 kokerska
  • Huset: Fristående hus i villaområde, Laxvägen 2 i Kvicksund
  • Utemiljön: På gården finns gungor, sandlåda, lekstuga, rutschkana, pulkabacke, grillplats och närhet till skog. Dessutom bärbuskar och äppelträd samt möjlighet till odling och kompostering.
  • Månadsavgift: Maxtaxa.
  • Historik: Kattugglan startades 1989. Personalen var med och utformade huset. I ny regi blev AB Kattugglan 1 år   1 oktober-14